Terapija, meditacija, joga. Užsiemimai.

Judesio magija. Šokis kaip miniatiūra

Judesio magija - šokis yra stiprus emocinis iškroviklis. Per šokio judesį išreikiame nuotaikas, mintis, troškimus...
Taip pat dainos, poezijos tekstą galima perteikti kūno kalba, kuriant/ improvizuojant siužetinę miniatiūrą. Judesio magijos užsiėmimuose miniatiūros kuriamos, pramokus pagrindinių (8 užsiėmimai) judesių. Judesiu perteikiant tekstus, galima jų turinį tiesiog perpasakoti pažodžiui, t.y. konkrečiai minčiai parinkus ją iliustruojantį judesį. Tarkim frazė Atsisveikinus pamojau tau ranka iliustuojama rankos mostu. Šabloniškų gestų kartojimas neskatina jūsų kūrybinės vaizduotės, netgi prislopina jos rutuliojimąsi. Judesio magijos užsiėmimuose kūrybos raiška yra, kai perteikiamas ne pažodinis teksto turinys, o jausminis - idėjinis aspektas.

 

Tuomet jūs ieškote būtent savitos išraiškos, nekartodami, nekopijuodami jau kažkada kažkieno sukurtų gestų. Šokį spalvina ir teksto idėjas pabrėžia jūsų susikurtas charakterinis kostiumas ar kelios teminės detalės, akcentai aprangoje. Tiek, kiek įliesite jausmo ir minties, tiek šokis ir bus jūsų. Kiek išjausite, tiek turėsite.

Lena