Terapija, meditacija, joga. Užsiemimai.

Kokią laisvę teigia, tokią ir turi

Dainos Laisvė analizė

Dauguma žino dainą Laisvė pagal Just. Marcinkevičiaus žodžius. Daug sykių ji skambėjo (ir skamba), kaip Lietuvos Nepriklausomybės ir laisvės daina. Laisvės daina, turinti įkvėpti teigiamomis emocijomis atsinaujinimui. Kokią laisvę teigia, tokią ir turi.

Žodis yra kodas. Peržvelgiu dainos žodžius. Pavadinimas – esmė – Laisvė. Ji stovi, eina, ji - tėvynė. Laisvė ir tėvynė suplakama į vieną. Tai negi išvykus iš šalies, žmogus staiga praranda laisvę? Iš patirties galiu pasakyti, kad yra ne taip, nes laisvė yra suvokimas, būsena. Koks jausminis užtaisas dominuoja dainoje? Jis glūdi žodžiuose: nepakeliu, apsunkusi, užlaužiu, tragiškai, sukniubęs... Tai skausmo išraiška. Įkvepia verkti. O daina tai apie laisvę...Kodėl žmogus, einantis į laisvę, verkia? „...nesibaigianti kelionė į tave...“- laisvė nusakoma kaip nepasiekiamybė. Įkvėpimo iš tokio požiūrio vargu ar pasisems kas?

Trečias posmas – vainikas...vergovei. „...uždaryk mane...“ Kada laisvė ką nors uždaro? Arba kaip uždarytas gali rasti laisvę? Tai absoliučiai alogiška ir klaidina, nes laisvė išlaisvina. O einantis link laisvės neprašo būti uždaromas. O čia vos ne mirtis – laisvės kaina. Kai kas prieštarauja, kad žodžiai posmuose pavartoti perkeltine prasme. Ir juos galima visaip interpretuoti. Ieškoti ir surasti tai, ko nėra. Galima, žinoma, bet nuo to nesikeičia tikroji žodžių prasmė, kuri, beje, yra akivaizdi, kai skaitoma taip, kaip parašyta. O muzika visada sustiprina priėmimą tos energetinės bangos, kuri yra dominantė žodžiuose. Liūdnos žodžių prasmės muzikos fone užkabina ir sujaudina, tik link kokios laisvės jos veda? Kodėl būtent tokie tekstai pasirinkti apdainuoti laisvei?

laisvė Autorė Lena