Terapija, meditacija, joga. Užsiemimai.

Nebūk atsilikęs

Gerbiami svetainės lankytojai, ar esate girdėję, kad šiais laikais žmogus nemoka naudotis/dirbti kompiuteriu?

Tenka stebėti tokias situacijas, kai 30-60-ties metų asmenys teisina savo nemokėjimą „aj, nei man čia reikia, nei ką“. Bet visai nesigėdi be ceremonijų įpareigoti kitą skatinti jo neišmanymą, prašydami už jį perspausdinti kompiuteriu laišką, išsiųsti ar patalpinti foto internetinėj erdvėj. Pasiūlai tokiems lankyti nemokamus kompiuterinio raštingumo kursus, tuoj jie teisina savo tingėjimą, kad „ne jau tie metai“ atseit jau pensininkas. Nors akivaizdu, kad jie nenori mokytis, nenori mokėti, nori būti atsilikę.

Žinoma, yra nemažai tokių vyresnio amžiaus žmonių, kurie pasirenka lankyti tuos kursus ar prašo manęs juos pamokyti, vėliau gerai gaudosi kompiuterinėse programose, bendrauja skypu, mokosi šokių, mankštinasi sporto salėje, plaukioja baseine ir t.t. Tai tik įrodo, kad ne amžius apsprendžia žmogaus pomėgius ir asmenybės progresą. Ne amžius, o nenoras keistis, tobulėti, būti šiuolaikišku suaugusiu žmogumi.

Tik nenorintis keistis randa įvairiausių savęs pateisinimo žodžių ar veiklų. Ir taip prieš 40-50 metų auklėjimo įdiegtus mąstymo štampus žmogus nešiojasi savo galvoje metai iš metų ir nemato, kad yra atsilikęs nuo laikmečio. Kad jo anūkai yra visa galva aukščiau. Nors pats asmuo laiko save išmintingu ir didžiuodamasis puola auklėti už save pažangesnį vaiką. Kaip manote, kokios vaiko reakcijos jis sulaukia?

Tenka stebėti, kaip asmuo mano esąs dvasingas, tobulėjantis, nes lanko įvairias ezoterines mokyklas, seminarus. Tačiau dvasingumas išsisklaido, vos asmenį užklausiu apie kompiuterinį raštingumą ar pasiūlau pamokyti naudotis kompiuteriu: tariama išmintis balse akimirksniu virsta susierzinimu ir pykčiu. Argi toks jausminis nestabilumas nerodo, kad ne ten lankosi ir ar ne laikas keist mokyklą?
Baimė naujai veiklai, nei žmogus yra įpratęs (o tai tas pats, kad būtų kur nors įstrigęs), riboja jo galimybes, o tuo pačiu ir asmenybės vystymąsi.

Lena