Terapija, meditacija, joga. Užsiemimai.

Ritmas šokyje

Jūs žinote, kad šokis yra neatsiejamas nuo ritmo. Geriausiai ritmas išreiškiamas muzikoje. O pagal muziką ir šokama! Čia ritmas pasireiškia atskirų judesių pasikartojimu ir suteikia šokiui dinamiškumo.

Ritmą nusako tam tikrų elementų (širdies dūžių, architektūrinio ornamento ir kt.) pasikartojimą erdvėje. Šokyje ritmą kuria judesių elementų pasikartojimas; kartojimasis tam tikrais intervalais; ir vienos kurios nors formos akivaizdus kartojimas, pvz.: bangavimas kūnu ar laužyta forma... Kokie elementai kartojasi, priklauso nuo žmogaus individualumo. Analizuojant savo etiudus, šokį grupėje ar peržiūrint filmuotą užsiėmimo medžiagą, pravartu aptarti ir ritmo dalyką ( kokius judesius žmogus mėgsta kartoti? kokiais intervalais? kodėl? ką naujo apie save žmogus per tai sužino? ir kt.)

Ritmiškumas ryškėja, kai kompozicijoj yra 4 - 8 besikartojantys elementai. Ir kuriant savąjį šokį, patartina į tai atsižvelgti, jei norite išryškinti per judesio kalbą tam tikras savo idėjas.

Jaučiančiam ritmą žmogui yra daug paprasčiau gyventi, nes mažiau chaoso jame ir aplink jį. Nes jei jaučiama, tai vadinas galima bent dalinai nukreipti norima linkme, valdyti savąjį ritmą. Jei reikia, žmogus nesunkiai įsilieja į kolektyvinę kūrybinę atmosferą, kuri yra savam ritme, sukurtame iš individualių ritmų. Tokiu būdu vyksta suderinamumas ir produktyvi kūryba.

Ritmo pratimai užsiėmimuose daromi tam, kad subalansuoti iš darbų, gatvės atsineštas proto ir emocines būsenas ramybei ir kūrybai. Be to ritmo pratimai sukuria bendrą grupės nuotaiką ir ritmą, vieni kitų glaudesnį pajautimą. Kiekvienas ateina su savo ritmo amplitude, o pvz. "Abėcėlės" pratimas padeda kurti grupės bendradarbiavimo atmosferą, kelia bendrą organizmo tonusą ir entuziazmą, skatina susikaupimą, lavina gebėjimą girdėti partnerį ir perimti jo ritmą.

Ritmo pratimai sutelkia. Nelieka padriko ir neorganizuoto šokinėjimo aplink.

Kopijuoti straipsnius be autoriaus leidimo griežtai draudžiama.